پوستر فیلم  بی سیم

بی سیم

فیلم کوتاهایرانی
.15دقیقه
فیلم کوتاه «بی سیم» روایت لحظات تنهایی یک بی سیم چی ایرانی در سال‌های دفاع مقدس است که ذخیره آب او تمام شده است. او به طور اتفاقی متوجه می شود که یک بی سیم چی عراقی نیز در شرایطی مشابه در نزدیکی وی حضور دارد که آذوقه او تمام شده است. رزمنده ایرانی سعی دارد با سرباز عراقی تماس بگیرد تا با دادن مقداری غذا از او آب بگیرد.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم کوتاه بی سیم

خلاصه محتوا

فیلم کوتاه «بی سیم» روایت لحظات تنهایی یک بی سیم چی ایرانی در سال‌های دفاع مقدس است که ذخیره آب او تمام شده است. او به طور اتفاقی متوجه می شود که یک بی سیم چی عراقی نیز در شرایطی مشابه در نزدیکی وی حضور دارد که آذوقه او تمام شده است. رزمنده ایرانی سعی دارد با سرباز عراقی تماس بگیرد تا با دادن مقداری غذا از او آب بگیرد.