زمین سرگردان
بستن
پوستر فیلم  زمین سرگردان

زمین سرگردان

فیلمچینی
.2ساعت و4دقیقه
فیلم «زمین سرگردان» زمانی اتفاق می افتد که خورشید در حال نابودی است. مردم در سراسر جهان سیاره های غول پیکر را می سازند تا زمین را از مدار خود دور کرده و به سمت یک منظومه شمسی جدید ببرند. با این حال، سفر 2500 ساله با خطرات غیر منتظره ای همراه است و برای نجات بشریت، گروهی از جوانان در این عصر سرزمین سرگردان، برای بقای بشر به سختی می جنگند.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم زمین سرگردان

Frant Gwo
Frant GwoGong Geer
Junce YeGong Geer
Roc Chen
Ka-Fai Cheung

خلاصه محتوا

فیلم «زمین سرگردان» زمانی اتفاق می افتد که خورشید در حال نابودی است. مردم در سراسر جهان سیاره های غول پیکر را می سازند تا زمین را از مدار خود دور کرده و به سمت یک منظومه شمسی جدید ببرند. با این حال، سفر 2500 ساله با خطرات غیر منتظره ای همراه است و برای نجات بشریت، گروهی از جوانان در این عصر سرزمین سرگردان، برای بقای بشر به سختی می جنگند.