نهالی برای فرداSeedling for Tomorrow

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  نهالی برای فردا

کارگردان: مهدی عوض زاده

محصولایران
مجموعه مستند «نهالی برای فردا» مروری کلی و گذرا به مشکلات و چالش های نظام آموزشی کشور دارد و در هر قسمت از این مجموعه، طی گفتگو با کارشناسان آموزشی، به نقاط قوت و ضعف نظا...
مهدی عوض زاده
حمید مشایخی
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر