پوستر فیلم  پادری

پادری

سریالایرانی
.46دقیقه
سریال «پادری» داستان قالیشویی به نام «فیروز مشتاق» است. او که قالیشویی اش بسته شده است، با اجاره مکانی جدید سعی می کند اعتبار قالیشویی «مشتاق» را نزد مشتری های خود حفظ کند. اما با انبوهی از فرش های شسته نشده و مشکلات روبه رو می شود.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده سریال پادری

خلاصه محتوا

سریال «پادری» داستان قالیشویی به نام «فیروز مشتاق» است. او که قالیشویی اش بسته شده است، با اجاره مکانی جدید سعی می کند اعتبار قالیشویی «مشتاق» را نزد مشتری های خود حفظ کند. اما با انبوهی از فرش های شسته نشده و مشکلات روبه رو می شود.