پوستر فیلم  پدرخوانده 3

پدرخوانده 3

The Godfather 3

.2ساعت و16دقیقه
فیلم «پدرخوانده 3» داستان «مایکل کورلئونه» وارث خاندان تبهکار «کورلئونه» است که با از دست دادن برادرش در جریان فعالیت های تبهکارانه خانواده، و مبارزه ...

فیلم‌های پیشنهادی

عوامل سازنده فیلم پدرخوانده 3

Francis Ford Coppola
Francis Ford Coppola
Carmine Coppola

درباره فیلم پدرخوانده 3

فیلم «پدرخوانده 3» داستان «مایکل کورلئونه» وارث خاندان تبهکار «کورلئونه» است که با از دست دادن برادرش در جریان فعالیت های تبهکارانه خانواده، و مبارزه با دیگر خانواده ‌ها و همچنین جدا شدن همسرش تصمیم گرفته است تا فعالیت های خانواده را کاملا قانونی کند. اما در این راه مشکلاتی وجود دارد.