پوستر فیلم  بانوی عمارت

بانوی عمارت

Banooye Emarat

سریالایرانی
.49دقیقه
سریال «بانوی عمارت» داستان تاریخی مربوط به دوره قاجار است، که مضمونی عاشقانه داشته و هم چنین مسائل اجتماعی، سیاسی آن دوران را در قسمت های مختلف مورد ب...

عوامل سازنده سریال بانوی عمارت

درباره سریال بانوی عمارت

سریال «بانوی عمارت» داستان تاریخی مربوط به دوره قاجار است، که مضمونی عاشقانه داشته و هم چنین مسائل اجتماعی، سیاسی آن دوران را در قسمت های مختلف مورد بررسی قرار می دهد.