پوستر فیلم  اژدهایان: نه قلمرو

اژدهایان: نه قلمرو

Dragons: The Nine Realms

.22دقیقه
انیمیشن «اژدهایان: نه قلمرو» عنوان داستانی است که وقوع یک حادثه خطرناک در سطح زمین که باعث ایجاد شکافی عمیق و بزرگ می‌ شود را نشان می دهد، دانشمندان ا...
  • فصل اول
Not Found...
قسمت‌های بیشتر

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات سریال اژدهایان: نه قلمرو

 سریال اژدهایان: نه قلمرو
 سریال اژدهایان: نه قلمرو
 سریال اژدهایان: نه قلمرو
 سریال اژدهایان: نه قلمرو
 سریال اژدهایان: نه قلمرو

عوامل سازنده سریال اژدهایان: نه قلمرو

درباره سریال اژدهایان: نه قلمرو

انیمیشن «اژدهایان: نه قلمرو» عنوان داستانی است که وقوع یک حادثه خطرناک در سطح زمین که باعث ایجاد شکافی عمیق و بزرگ می‌ شود را نشان می دهد، دانشمندان از سراسر جهان در یک مرکز تحقیقاتی جدید دور هم جمع می‌ شوند تا این پدیده مرموز را مورد مطالعه قرار دهند. در این میان گروهی از بچه‌ ها، جایی که اژدهایان پنهان شده‌ اند را کشف کرده و در این مسیر اتفاقاتی رخ می دهد.