پوستر فیلم  به روح پدرم

به روح پدرم

فیلمایرانی
.1ساعت و32دقیقه
فیلم «به روح پدرم» درباره جوانی به نام «هوشنگ» است که به تازگی پدر خود را از دست داده است. روح پدر او در مدتی که از دنیا رفته نزد پسرش می آید و از او می خواهد تا بدهی هایش را به چند نفر پرداخت کند.

عوامل سازنده فیلم به روح پدرم

خلاصه محتوا

فیلم «به روح پدرم» درباره جوانی به نام «هوشنگ» است که به تازگی پدر خود را از دست داده است. روح پدر او در مدتی که از دنیا رفته نزد پسرش می آید و از او می خواهد تا بدهی هایش را به چند نفر پرداخت کند.