پوستر فیلم  به روح پدرم

به روح پدرم

To My Father Ghoste

فیلمایرانی
.1ساعت و32دقیقه
فیلم «به روح پدرم» درباره جوانی به نام «هوشنگ» است که به تازگی پدر خود را از دست داده است. روح پدر او در مدتی که از دنیا رفته نزد پسرش می آید و از او ...

عوامل سازنده فیلم به روح پدرم

درباره فیلم به روح پدرم

فیلم «به روح پدرم» درباره جوانی به نام «هوشنگ» است که به تازگی پدر خود را از دست داده است. روح پدر او در مدتی که از دنیا رفته نزد پسرش می آید و از او می خواهد تا بدهی هایش را به چند نفر پرداخت کند.