پوستر فیلم  به اولیویا

به اولیویا

.1ساعت و31دقیقه
فیلم «به اولیویا» درباره ازدواج پرحاشیه «پاتریشیا نیل» و «رولد دال» بازیگر و نویسنده مشهور است.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم به اولیویا

John Hay
Donall McCuskerNick Quested
John HayDavid Logan
Debbie Wiseman
Colin Goudie

خلاصه محتوا

فیلم «به اولیویا» درباره ازدواج پرحاشیه «پاتریشیا نیل» و «رولد دال» بازیگر و نویسنده مشهور است.