پوستر فیلم  غیر رسمی

غیر رسمی

Unofficial

مستندایرانی
.41دقیقه
«آیت الله خامنه ای» ابتدای رهبری خود دیدارها و جلسات متعددی با مسئولان دستگاه ها و نهادها،اهالی فرهنگ و هنر، متخصصان رشته های گوناگون و گروه های مختلف...

تصاویر و جزییات مستند غیر رسمی

 مستند غیر رسمی
 مستند غیر رسمی
 مستند غیر رسمی
 مستند غیر رسمی
 مستند غیر رسمی

عوامل سازنده مستند غیر رسمی

درباره مستند غیر رسمی

«آیت الله خامنه ای» ابتدای رهبری خود دیدارها و جلسات متعددی با مسئولان دستگاه ها و نهادها،اهالی فرهنگ و هنر، متخصصان رشته های گوناگون و گروه های مختلف مردمی داشته اند. بر خی از این دیدارها در قالب جلسات رسمی و بسیاری بصورت «غیر رسمی» برگزار شده است. در این سری از مجموعه رهبر معظم انقلاب اسلامی با راویان دفاع مقدس دیدار می کند.