کینه
بستن
پوستر فیلم  کینه

کینه

.1ساعت و32دقیقه
فیلم «کینه» درباره یک مادر است که خانواده خود را در خانه خود به قتل رسانده است. کارآگاه تلاش می کند تا این پرونده اسرار آمیز را مورد بررسی قرار دهد، اما خانه مورد نظر توسط ارواح نفرین شده است. در حال حاضر کارآگاه باید برای جلوگیری از آسیب رساندن به خانواده خود، هر کاری انجام دهد.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم کینه

Nicolas Pesce
The Newton Brothers

خلاصه محتوا

فیلم «کینه» درباره یک مادر است که خانواده خود را در خانه خود به قتل رسانده است. کارآگاه تلاش می کند تا این پرونده اسرار آمیز را مورد بررسی قرار دهد، اما خانه مورد نظر توسط ارواح نفرین شده است. در حال حاضر کارآگاه باید برای جلوگیری از آسیب رساندن به خانواده خود، هر کاری انجام دهد.