دلتنگی های عاشقانه
بستن

دلتنگی های عاشقانهRomantic Nostalgia

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  دلتنگی های عاشقانه
پیش نمایش

کارگردان: رضا اعظمیان

محصولایران
فیلم «دلتنگی های عاشقانه» داستان «فرشته» و «منوچهر» است که به تازگی ازدواج کرده اند. آن ها در بازگشت از سفر ماه عسل درگیر حادثه ای می شوند که زندگی عاشقانه آن ها را دستخو...