دلتنگی های عاشقانه
بستن
پوستر فیلم  دلتنگی های عاشقانه

دلتنگی های عاشقانه

فیلمایرانی
.1ساعت و26دقیقه
فیلم «دلتنگی های عاشقانه» داستان «فرشته» و «منوچهر» است که به تازگی ازدواج کرده اند. آن ها در بازگشت از سفر ماه عسل درگیر حادثه ای می شوند که زندگی عاشقانه آن ها را دستخوش تغییر می کند.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم دلتنگی های عاشقانه

خلاصه محتوا

فیلم «دلتنگی های عاشقانه» داستان «فرشته» و «منوچهر» است که به تازگی ازدواج کرده اند. آن ها در بازگشت از سفر ماه عسل درگیر حادثه ای می شوند که زندگی عاشقانه آن ها را دستخوش تغییر می کند.