دلتنگی های عاشقانه
بستن
پوستر فیلم  دلتنگی های عاشقانه

دلتنگی های عاشقانه

Deltangihaye Asheghaneh

فیلمایرانی
.1ساعت و26دقیقه
فیلم «دلتنگی های عاشقانه» داستان «فرشته» و «منوچهر» است که به تازگی ازدواج کرده اند. آن ها در بازگشت از سفر ماه عسل درگیر حادثه ای می شوند که زندگی عا...

تصاویر و جزییات فیلم دلتنگی های عاشقانه

 فیلم دلتنگی های عاشقانه
 فیلم دلتنگی های عاشقانه
 فیلم دلتنگی های عاشقانه
 فیلم دلتنگی های عاشقانه

عوامل سازنده فیلم دلتنگی های عاشقانه

درباره فیلم دلتنگی های عاشقانه

فیلم «دلتنگی های عاشقانه» داستان «فرشته» و «منوچهر» است که به تازگی ازدواج کرده اند. آن ها در بازگشت از سفر ماه عسل درگیر حادثه ای می شوند که زندگی عاشقانه آن ها را دستخوش تغییر می کند.