پوستر فیلم  یکی از میان جمع

یکی از میان جمع

سریالایرانی
.15دقیقه
مجموعه مستند «یکی از میان جمع» در مورد سبک زندگی ایرانی اسلامی است و در هر قسمت زندگی افرادی به تصویر کشیده می شود که در اجتماع زندگی می کنند و سعی دارند سبک زندگیشان بر اساس موازین شرعی و دستورات دینی باشد.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده سریال یکی از میان جمع

مهدی محمد خانی
مهدی محمد خانی
کاوه قهرمان

خلاصه محتوا

مجموعه مستند «یکی از میان جمع» در مورد سبک زندگی ایرانی اسلامی است و در هر قسمت زندگی افرادی به تصویر کشیده می شود که در اجتماع زندگی می کنند و سعی دارند سبک زندگیشان بر اساس موازین شرعی و دستورات دینی باشد.