پوستر فیلم  یکی از میان جمع

یکی از میان جمع

One of The Crowd

سریالایرانی
.15دقیقه
مجموعه مستند «یکی از میان جمع» در مورد سبک زندگی ایرانی اسلامی است و در هر قسمت زندگی افرادی به تصویر کشیده می شود که در اجتماع زندگی می کنند و سعی دا...

تصاویر و جزییات سریال یکی از میان جمع

 سریال یکی از میان جمع
 سریال یکی از میان جمع
 سریال یکی از میان جمع
 سریال یکی از میان جمع
 سریال یکی از میان جمع

عوامل سازنده سریال یکی از میان جمع

مهدی محمد خانی
مهدی محمد خانی
کاوه قهرمان

درباره سریال یکی از میان جمع

مجموعه مستند «یکی از میان جمع» در مورد سبک زندگی ایرانی اسلامی است و در هر قسمت زندگی افرادی به تصویر کشیده می شود که در اجتماع زندگی می کنند و سعی دارند سبک زندگیشان بر اساس موازین شرعی و دستورات دینی باشد.