پوستر فیلم  معضل اجتماعی

معضل اجتماعی

.1ساعت و32دقیقه
مستند «معضل اجتماعی» تأثیر خطرناک شبکه های اجتماعی انسانی را بررسی می کند و نظر کارشناسان جهان در مورد این خطر بزرگ و تاثیرات آن بر روی انسان را بررسی می کند.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده مستند معضل اجتماعی

Jeff Orlowski
Larissa Rhodes
Mark A. Crawford
Davis Coombe

خلاصه محتوا

مستند «معضل اجتماعی» تأثیر خطرناک شبکه های اجتماعی انسانی را بررسی می کند و نظر کارشناسان جهان در مورد این خطر بزرگ و تاثیرات آن بر روی انسان را بررسی می کند.