معضل اجتماعی
بستن
پوستر فیلم  معضل اجتماعی

معضل اجتماعی

The Social Dilemma

.1ساعت و32دقیقه
مستند «معضل اجتماعی» تأثیر خطرناک شبکه های اجتماعی انسانی را بررسی می کند و نظر کارشناسان جهان در مورد این خطر بزرگ و تاثیرات آن بر روی انسان را بررس...

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات مستند معضل اجتماعی

 مستند معضل اجتماعی
 مستند معضل اجتماعی
 مستند معضل اجتماعی

عوامل سازنده مستند معضل اجتماعی

Jeff Orlowski
Larissa Rhodes
Mark A. Crawford
Davis Coombe

درباره مستند معضل اجتماعی

مستند «معضل اجتماعی» تأثیر خطرناک شبکه های اجتماعی انسانی را بررسی می کند و نظر کارشناسان جهان در مورد این خطر بزرگ و تاثیرات آن بر روی انسان را بررسی می کند.