پوستر فیلم  ماندالوریان

ماندالوریان

.38دقیقه
سریال «ماندالوریان» در دنیای جنگ ستارگان ساخته شده است که توسط «جرج لوکاس» صورت می گیرد و بازده زمانی آن بعد از اپیزود ششم: برگشت «جدای» و قبل از اپیزود هفتم: نیرو برمی‌ خیزد است. موضوع این سریال درباره یک تفنگدار تنها است که در دنیای خارج از کهکشان وجود دارد.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده سریال ماندالوریان

Dave Filoni
Jon Favreau
Ludwig Göransson
Jeff Seibenick

خلاصه محتوا

سریال «ماندالوریان» در دنیای جنگ ستارگان ساخته شده است که توسط «جرج لوکاس» صورت می گیرد و بازده زمانی آن بعد از اپیزود ششم: برگشت «جدای» و قبل از اپیزود هفتم: نیرو برمی‌ خیزد است. موضوع این سریال درباره یک تفنگدار تنها است که در دنیای خارج از کهکشان وجود دارد.