پوستر فیلم  مکعب آبی

مکعب آبی

سریالایرانی
.26دقیقه
مجموعه «مکعب آبی» به بررسی سیستم های تهویه، تاریخچه آن ها، بادگیرها و الگوگیری برای ساخت کولر آبی تولید ملی و صادرات صنعتی و نیز مشکلات و معضلات مربوط به صنعت کولر می پردازد.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده سریال مکعب آبی

خلاصه محتوا

مجموعه «مکعب آبی» به بررسی سیستم های تهویه، تاریخچه آن ها، بادگیرها و الگوگیری برای ساخت کولر آبی تولید ملی و صادرات صنعتی و نیز مشکلات و معضلات مربوط به صنعت کولر می پردازد.