پوستر فیلم  مکعب آبی

مکعب آبی

Blue Cube

سریالایرانی
.26دقیقه
مجموعه «مکعب آبی» به بررسی سیستم های تهویه، تاریخچه آن ها، بادگیرها و الگوگیری برای ساخت کولر آبی تولید ملی و صادرات صنعتی و نیز مشکلات و معضلات مربوط...

تصاویر و جزییات سریال مکعب آبی

 سریال مکعب آبی
 سریال مکعب آبی
 سریال مکعب آبی
 سریال مکعب آبی
 سریال مکعب آبی

عوامل سازنده سریال مکعب آبی

درباره سریال مکعب آبی

مجموعه «مکعب آبی» به بررسی سیستم های تهویه، تاریخچه آن ها، بادگیرها و الگوگیری برای ساخت کولر آبی تولید ملی و صادرات صنعتی و نیز مشکلات و معضلات مربوط به صنعت کولر می پردازد.