پوستر فیلم  فراری

فراری

runaway

فیلمایرانی
.1ساعت و28دقیقه
فیلم «فراری» جوانی به خاطر مخالفت پدر و مادرش مخفیانه به خواستگاری دختر مورد علاقه اش می رود، او در مراسم خواستگاری با اتفاق عجیبی روبرو می شود.

عوامل سازنده فیلم فراری

درباره فیلم فراری

فیلم «فراری» جوانی به خاطر مخالفت پدر و مادرش مخفیانه به خواستگاری دختر مورد علاقه اش می رود، او در مراسم خواستگاری با اتفاق عجیبی روبرو می شود.