ناموجود

گریز از شهر‏Escaping the City‏

افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  گریز از شهر

کارگردان: محمدرضا صفوی

محصولایران
دکتر "خردمند" جراح و متخصص بیماری‌های قلبی به علت خستگی بیش از حد مرتکب اشتباهی در نسخه یک بیمار می‌شود که منجر به مرگ او می‌ گردد. پسر بزرگ بیمار که پی به موضوع برده بر آن است تا از دکتر انتقام بگیرد. در یک جلسه رسمی رئیس بیمارستان موضوع را مورد بررسی قرار می‌دهد و از دکتر می‌خواهد تا برای مدتی دور باشد...
فیلم‌های پیشنهادی