پوستر فیلم  عیار

عیار

سریالایرانی
.1ساعت و16دقیقه
برنامه تلویزیونی «عیار» با محوریت مسائل اقتصادی، مدیریت و اقتصاد کشور را محک میزند. عیار با دو بخش؛ گزارش ویژه و خبرنامه، و گفتگو با کارشناسان و مسئولان اقتصادی به روی آنتن رفت.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده سریال عیار

خلاصه محتوا

برنامه تلویزیونی «عیار» با محوریت مسائل اقتصادی، مدیریت و اقتصاد کشور را محک میزند. عیار با دو بخش؛ گزارش ویژه و خبرنامه، و گفتگو با کارشناسان و مسئولان اقتصادی به روی آنتن رفت.