پوستر فیلم  بازگشت مومیایی

بازگشت مومیایی

.2ساعت
فیلم «بازگشت مومیایی» ادامه ی داستان قسمت اول است به صورتی که وقتی جسد مومیایی شده و ۳ هزار ساله ی «ایمهوپت» که به موزه ی ایتالیا انتقال یافته است، زنده می شود تا تلاش های شرورانه خود را برای نامیرایی از سر گیرد.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم بازگشت مومیایی

Stephen Sommers
Sean DanielJames Jacks
Stephen Sommers
Alan Silvestri

خلاصه محتوا

فیلم «بازگشت مومیایی» ادامه ی داستان قسمت اول است به صورتی که وقتی جسد مومیایی شده و ۳ هزار ساله ی «ایمهوپت» که به موزه ی ایتالیا انتقال یافته است، زنده می شود تا تلاش های شرورانه خود را برای نامیرایی از سر گیرد.