پوستر فیلم  دشمن حکومت

دشمن حکومت

Enemy of the State

.1ساعت و53دقیقه
فیلم «دشمن حکومت» درباره یک وکیل است. وقتی او به طور اتفاقی شواهد كلیدی را برای یک جرم با انگیزه سیاسی دریافت می كند، توسط یک سیاستمدار فاسد مورد هدف ...

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات فیلم دشمن حکومت

 فیلم دشمن حکومت
 فیلم دشمن حکومت
 فیلم دشمن حکومت
 فیلم دشمن حکومت
 فیلم دشمن حکومت

عوامل سازنده فیلم دشمن حکومت

Tony Scott
Jerry Bruckheimer
David Marconi
Chris Lebenzon

درباره فیلم دشمن حکومت

فیلم «دشمن حکومت» درباره یک وکیل است. وقتی او به طور اتفاقی شواهد كلیدی را برای یک جرم با انگیزه سیاسی دریافت می كند، توسط یک سیاستمدار فاسد مورد هدف قرار می گیرد.