پوستر فیلم  شگفت انگیزان

شگفت انگیزان

The Incredibles

انیمیشنآمریکایی
.1ساعت و51دقیقه
انیمیشن «شگفت انگیزان» درباره خانواده‌ ای از ابرقهرمان‌ هایی است که سعی می ‌کنند زندگی کاملا معمولی‌ ای را در بین مردم داشته باشند، اما از روی اجبار و...

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات انیمیشن شگفت انگیزان

 انیمیشن شگفت انگیزان
 انیمیشن شگفت انگیزان
 انیمیشن شگفت انگیزان
 انیمیشن شگفت انگیزان
 انیمیشن شگفت انگیزان

عوامل سازنده انیمیشن شگفت انگیزان

Brad Bird
John Walker
Brad Bird
Stephen Schaffer

درباره انیمیشن شگفت انگیزان

انیمیشن «شگفت انگیزان» درباره خانواده‌ ای از ابرقهرمان‌ هایی است که سعی می ‌کنند زندگی کاملا معمولی‌ ای را در بین مردم داشته باشند، اما از روی اجبار وارد یک نبرد می‌ شوند تا دنیا را نجات دهند.