پوستر فیلم  از سرنوشت

از سرنوشت

سریالایرانی
.43دقیقه
سریال «از سرنوشت» داستان رفاقت دو پسر بچه بی سرپرست است که از کودکی در مرکز نگهداری کودکان بی‌سرپرست زندگی می کنند. این دو که آرزو‌های بزرگی را در سر دارند، فراز و نشیب های زندگیشان آینده ای متفاوت را برایشان رقم می زند.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده سریال از سرنوشت

خلاصه محتوا

سریال «از سرنوشت» داستان رفاقت دو پسر بچه بی سرپرست است که از کودکی در مرکز نگهداری کودکان بی‌سرپرست زندگی می کنند. این دو که آرزو‌های بزرگی را در سر دارند، فراز و نشیب های زندگیشان آینده ای متفاوت را برایشان رقم می زند.