پوستر فیلم  از سرنوشت

از سرنوشت

Az Sarnevesht

سریالایرانی
.43دقیقه
سریال «از سرنوشت» داستان رفاقت دو پسر بچه بی سرپرست است که از کودکی در مرکز نگهداری کودکان بی‌سرپرست زندگی می کنند. این دو که آرزو‌های بزرگی را در سر ...

تصاویر و جزییات سریال از سرنوشت

 سریال از سرنوشت
 سریال از سرنوشت
 سریال از سرنوشت
 سریال از سرنوشت
 سریال از سرنوشت

عوامل سازنده سریال از سرنوشت

درباره سریال از سرنوشت

سریال «از سرنوشت» داستان رفاقت دو پسر بچه بی سرپرست است که از کودکی در مرکز نگهداری کودکان بی‌سرپرست زندگی می کنند. این دو که آرزو‌های بزرگی را در سر دارند، فراز و نشیب های زندگیشان آینده ای متفاوت را برایشان رقم می زند.