پوستر فیلم  رتبه رئیس

رتبه رئیس

Boss Level

.1ساعت و36دقیقه
فیلم «رتبه رئیس» داستان یک افسر بازنشسته نیروهای ویژه است که در روز مرگ خود، در یک حلقه زمانی بی پایان گیر افتاده است و باید خود را نجات دهد.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات فیلم رتبه رئیس

 فیلم رتبه رئیس
 فیلم رتبه رئیس
 فیلم رتبه رئیس
 فیلم رتبه رئیس
 فیلم رتبه رئیس

عوامل سازنده فیلم رتبه رئیس

Joe Carnahan
Joe CarnahanRandall Emmett
Clinton Shorter
Kevin Hale

درباره فیلم رتبه رئیس

فیلم «رتبه رئیس» داستان یک افسر بازنشسته نیروهای ویژه است که در روز مرگ خود، در یک حلقه زمانی بی پایان گیر افتاده است و باید خود را نجات دهد.