پوستر فیلم  شاه ریچارد

شاه ریچارد

King Richard

.2ساعت و18دقیقه
فیلم «شاه ریچارد» درباره دو نفر از بهترین بازیکن های تنیس آمریکا یعنی «ونوس و سرنا ویلیامز» است که با سرمربی گری پدرشان توانستند بهترین مقام های جهانی...

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات فیلم شاه ریچارد

 فیلم شاه ریچارد
 فیلم شاه ریچارد
 فیلم شاه ریچارد
 فیلم شاه ریچارد
 فیلم شاه ریچارد

عوامل سازنده فیلم شاه ریچارد

Reinaldo Marcus Green
Zach Baylin
Kris Bowers
Pamela Martin

درباره فیلم شاه ریچارد

فیلم «شاه ریچارد» درباره دو نفر از بهترین بازیکن های تنیس آمریکا یعنی «ونوس و سرنا ویلیامز» است که با سرمربی گری پدرشان توانستند بهترین مقام های جهانی را بدست بیاورند.