شیر در زمستانThe Lion In Winter

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  شیر در زمستان

کارگردان: Andrey Konchalovskiy

محصولآمریکا
فیلم «شیر در زمستان» ماجرای پادشاه انگلستان که همسر و سه پسرش را به جرم دخالت در امور مملکتی، چندین سال تبعید کرده. زمانی که می خواهد جانشین خود را تعیین کند، آن ها را فر...
James Goldman
John Barrymore
John Bloom