پوستر فیلم  صندوقچه بازی

صندوقچه بازی

Tumble Leaf

.12دقیقه
انیمیشن «صندوقچه بازی» داستان یک روباه آبی کوچک به نام «انجیر» است که در آن بازی و ماجراجویی می کند و دوستی و عشق را در اطراف کشف می کند. «انجیر» در ه...
  • فصل اول
  • فصل دوم
Not Found...
قسمت‌های بیشتر

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات سریال صندوقچه بازی

 سریال صندوقچه بازی
 سریال صندوقچه بازی
 سریال صندوقچه بازی
 سریال صندوقچه بازی
 سریال صندوقچه بازی

عوامل سازنده سریال صندوقچه بازی

Drew Hodges
Drew HodgesJeff Goode

درباره سریال صندوقچه بازی

انیمیشن «صندوقچه بازی» داستان یک روباه آبی کوچک به نام «انجیر» است که در آن بازی و ماجراجویی می کند و دوستی و عشق را در اطراف کشف می کند. «انجیر» در هر قسمت، از صندوقچه بازی خود وسیله جدیدی پیدا می کند و این شروع ماجراجویی در هر قسمت است.