پوستر فیلم  صندوقچه بازی

صندوقچه بازی

.12دقیقه
انیمیشن «صندوقچه بازی» داستان یک روباه آبی کوچک به نام «انجیر» است که در آن بازی و ماجراجویی می کند و دوستی و عشق را در اطراف کشف می کند. «انجیر» در هر قسمت، از صندوقچه بازی خود وسیله جدیدی پیدا می کند و این شروع ماجراجویی در هر قسمت است.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده سریال صندوقچه بازی

Drew Hodges
Drew HodgesJeff Goode

خلاصه محتوا

انیمیشن «صندوقچه بازی» داستان یک روباه آبی کوچک به نام «انجیر» است که در آن بازی و ماجراجویی می کند و دوستی و عشق را در اطراف کشف می کند. «انجیر» در هر قسمت، از صندوقچه بازی خود وسیله جدیدی پیدا می کند و این شروع ماجراجویی در هر قسمت است.