پوستر فیلم  قندون جهیزیه

قندون جهیزیه

فیلمایرانی
.1ساعت و32دقیقه
فیلم « قندون جهیزیه» داستان «عطا» و «معصومه» که زن و شوهری هستند در خانه‌ ای مستأجرند و موعد تخلیه منزل مسکونی شان فرا رسیده است اما عطا می‌خواهد هر طور که شده قرارداد را تمدید کند با آن که او با عدم توانایی مالی مواجه است.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم قندون جهیزیه

علی ملاقلی پور
سعید سعدی
مهدی سعدی

خلاصه محتوا

فیلم « قندون جهیزیه» داستان «عطا» و «معصومه» که زن و شوهری هستند در خانه‌ ای مستأجرند و موعد تخلیه منزل مسکونی شان فرا رسیده است اما عطا می‌خواهد هر طور که شده قرارداد را تمدید کند با آن که او با عدم توانایی مالی مواجه است.