پوستر فیلم  قندون جهیزیه

قندون جهیزیه

Dowrys Sugar Bowl

فیلمایرانی
.1ساعت و32دقیقه
فیلم « قندون جهیزیه» داستان «عطا» و «معصومه» که زن و شوهری هستند در خانه‌ ای مستأجرند و موعد تخلیه منزل مسکونی شان فرا رسیده است اما عطا می‌خواهد هر ط...

تصاویر و جزییات فیلم قندون جهیزیه

 فیلم قندون جهیزیه
 فیلم قندون جهیزیه
 فیلم قندون جهیزیه
 فیلم قندون جهیزیه
 فیلم قندون جهیزیه

عوامل سازنده فیلم قندون جهیزیه

علی ملاقلی پور
سعید سعدی
مهدی سعدی

درباره فیلم قندون جهیزیه

فیلم « قندون جهیزیه» داستان «عطا» و «معصومه» که زن و شوهری هستند در خانه‌ ای مستأجرند و موعد تخلیه منزل مسکونی شان فرا رسیده است اما عطا می‌خواهد هر طور که شده قرارداد را تمدید کند با آن که او با عدم توانایی مالی مواجه است.