پوستر فیلم  کوندو: عصر داد و بیداد

کوندو: عصر داد و بیداد

.2ساعت و13دقیقه
فیلم «کوندو: عصر داد و بیداد» در قرن نوزدهم اتفاق می افتد. هنگامی كه یک قصاب مو چی از انجام وظیفه امتناع می ورزد، این کار باعث می شود كه فاجعه ای برای خانواده و خود او ایجاد شود. با نزدیک شدن به اعدام قصاب، گروهی از سارقان صالح معروف به «کوندو» وارد ماجرا می شوند.

فیلم‌های پیشنهادی

عوامل سازنده فیلم کوندو: عصر داد و بیداد

Jong-bin Yoon
Yeong-wook Jo

خلاصه محتوا

فیلم «کوندو: عصر داد و بیداد» در قرن نوزدهم اتفاق می افتد. هنگامی كه یک قصاب مو چی از انجام وظیفه امتناع می ورزد، این کار باعث می شود كه فاجعه ای برای خانواده و خود او ایجاد شود. با نزدیک شدن به اعدام قصاب، گروهی از سارقان صالح معروف به «کوندو» وارد ماجرا می شوند.