پوستر فیلم  کوندو: عصر داد و بیداد

کوندو: عصر داد و بیداد

Kundo: Age of the Rampant

.2ساعت و13دقیقه
فیلم «کوندو: عصر داد و بیداد» در قرن نوزدهم اتفاق می افتد. هنگامی كه یک قصاب مو چی از انجام وظیفه امتناع می ورزد، این کار باعث می شود كه فاجعه ای برای...

فیلم‌های پیشنهادی

عوامل سازنده فیلم کوندو: عصر داد و بیداد

Jong-bin Yoon
Yeong-wook Jo

درباره فیلم کوندو: عصر داد و بیداد

فیلم «کوندو: عصر داد و بیداد» در قرن نوزدهم اتفاق می افتد. هنگامی كه یک قصاب مو چی از انجام وظیفه امتناع می ورزد، این کار باعث می شود كه فاجعه ای برای خانواده و خود او ایجاد شود. با نزدیک شدن به اعدام قصاب، گروهی از سارقان صالح معروف به «کوندو» وارد ماجرا می شوند.