پرواز در ارتفاع صفرFlying at Zero Altitude

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  پرواز در ارتفاع صفر

محصولایران
فیلم «پرواز در ارتفاع صفر» داستان زندگی یک خلبان در دوران شروع جنگ است که تازه ازدواج کرده، همسرش بیماری قلبی دارد و استرس ماموریت های شوهر برای او اصلا خوب نیست و این فر...
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر