پوستر فیلم  پرواز در ارتفاع صفر

پرواز در ارتفاع صفر

Flying at Zero Altitude

سریالایرانی
.45دقیقه
فیلم «پرواز در ارتفاع صفر» داستان زندگی یک خلبان در دوران شروع جنگ است که تازه ازدواج کرده، همسرش بیماری قلبی دارد و استرس ماموریت های شوهر برای او اص...

تصاویر و جزییات سریال پرواز در ارتفاع صفر

 سریال پرواز در ارتفاع صفر
 سریال پرواز در ارتفاع صفر
 سریال پرواز در ارتفاع صفر
 سریال پرواز در ارتفاع صفر
 سریال پرواز در ارتفاع صفر

عوامل سازنده سریال پرواز در ارتفاع صفر

درباره سریال پرواز در ارتفاع صفر

فیلم «پرواز در ارتفاع صفر» داستان زندگی یک خلبان در دوران شروع جنگ است که تازه ازدواج کرده، همسرش بیماری قلبی دارد و استرس ماموریت های شوهر برای او اصلا خوب نیست و این فرد بر سر دوراهی انجام وظیفه یا ماندن پیش خانواده اش قرار می گیرد.