پوستر فیلم  جویندگان

جویندگان

.1ساعت و23دقیقه
فیلم «جویندگان» از سال 1868 شروع می‌ شود «ایتن ادواردز» از جنگ داخلی آمریكا به ایالت تگزاس باز می‌ گردد. ایتن كه خانواده‌ ای ندارد در خانه برادرش ساكن می‌ شود. هنوز درحال انس گرفتن با شرایط جدید زندگی‌ اش است كه اتفاقی تلخ و سخت همه چیز را بر هم می‌ زند.

فیلم‌های پیشنهادی

عوامل سازنده فیلم جویندگان

John Ford
Merian C. Cooper
Max Steiner
Jack Murray

خلاصه محتوا

فیلم «جویندگان» از سال 1868 شروع می‌ شود «ایتن ادواردز» از جنگ داخلی آمریكا به ایالت تگزاس باز می‌ گردد. ایتن كه خانواده‌ ای ندارد در خانه برادرش ساكن می‌ شود. هنوز درحال انس گرفتن با شرایط جدید زندگی‌ اش است كه اتفاقی تلخ و سخت همه چیز را بر هم می‌ زند.