پوستر فیلم  جویندگان

جویندگان

The Searchers

.1ساعت و23دقیقه
فیلم «جویندگان» از سال 1868 شروع می‌ شود «ایتن ادواردز» از جنگ داخلی آمریكا به ایالت تگزاس باز می‌ گردد. ایتن كه خانواده‌ ای ندارد در خانه برادرش ساكن...

فیلم‌های پیشنهادی

عوامل سازنده فیلم جویندگان

John Ford
Merian C. Cooper
Max Steiner
Jack Murray

درباره فیلم جویندگان

فیلم «جویندگان» از سال 1868 شروع می‌ شود «ایتن ادواردز» از جنگ داخلی آمریكا به ایالت تگزاس باز می‌ گردد. ایتن كه خانواده‌ ای ندارد در خانه برادرش ساكن می‌ شود. هنوز درحال انس گرفتن با شرایط جدید زندگی‌ اش است كه اتفاقی تلخ و سخت همه چیز را بر هم می‌ زند.