در جستجوی وطن شرقیIn Search of the Eastern Homeland

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  در جستجوی وطن شرقی

کارگردان: علیرضا خوشنویس

محصولایران
مستند «در جستجوی وطن شرقی» به بررسی زندگی نامه، آثار و اندیشه‌ های «ادوارد سعید»، استاد دانشگاه و متفکر فلسطینی ساکن آمریکا می پردازد.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر