برادرم نادعلی
بستن
پوستر فیلم  برادرم نادعلی

برادرم نادعلی

My brother Nadali

مستندایرانی
.1ساعت و15دقیقه
مستند «برادرم نادعلی» روایتی از خانواده شهید « نادعلی دهقان‌ کار» را نشان می‌ دهد که فرزندشان در سال 1367 در عملیات مرصاد به شهادت رسیده و مفقودالاثر ...

تصاویر و جزییات مستند برادرم نادعلی

 مستند برادرم نادعلی
 مستند برادرم نادعلی
 مستند برادرم نادعلی
 مستند برادرم نادعلی

عوامل سازنده مستند برادرم نادعلی

علی تک‌ روستا
حمید مشایخی

درباره مستند برادرم نادعلی

مستند «برادرم نادعلی» روایتی از خانواده شهید « نادعلی دهقان‌ کار» را نشان می‌ دهد که فرزندشان در سال 1367 در عملیات مرصاد به شهادت رسیده و مفقودالاثر شده است.