پوستر فیلم  تنها مدرس

تنها مدرس

مستندایرانی
.1ساعت و9دقیقه
مستند «تنها مدرس» داستانی است که از تولد تا شهادت و همه ابعاد زندگی «شهید سید حسن قمشه ای» معروف به «آیت الله مدرس» را به تصویر می کشد.

عوامل سازنده مستند تنها مدرس

معین شافعی
یاسر فریادرس
معین شافعی
مهدی فارسی

خلاصه محتوا

مستند «تنها مدرس» داستانی است که از تولد تا شهادت و همه ابعاد زندگی «شهید سید حسن قمشه ای» معروف به «آیت الله مدرس» را به تصویر می کشد.