برادرم خسرو
بستن
پوستر فیلم  برادرم خسرو

برادرم خسرو

My Brother Khosrow

فیلمایرانی
.1ساعت و30دقیقه
فیلم «برادرم خسرو» داستان مرد جوانی است که به بیماری دو قطبی مبتلا است و باید مدتی را در خانه برادرش ناصر و همسرش بگذارند. اما رفتارهای عجیب و کودکان...

تصاویر و جزییات فیلم برادرم خسرو

 فیلم برادرم خسرو
 فیلم برادرم خسرو
 فیلم برادرم خسرو
 فیلم برادرم خسرو

عوامل سازنده فیلم برادرم خسرو

درباره فیلم برادرم خسرو

فیلم «برادرم خسرو» داستان مرد جوانی است که به بیماری دو قطبی مبتلا است و باید مدتی را در خانه برادرش ناصر و همسرش بگذارند. اما رفتارهای عجیب و کودکانه خسرو آرامش خانه ناصر را از بین می برد.