برادرم خسرو
بستن
پوستر فیلم  برادرم خسرو

برادرم خسرو

فیلمایرانی
.1ساعت و30دقیقه
فیلم «برادرم خسرو» داستان مرد جوانی است که به بیماری دو قطبی مبتلا است و باید مدتی را در خانه برادرش ناصر و همسرش بگذارند. اما رفتارهای عجیب و کودکانه خسرو آرامش خانه ناصر را از بین می برد.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم برادرم خسرو

خلاصه محتوا

فیلم «برادرم خسرو» داستان مرد جوانی است که به بیماری دو قطبی مبتلا است و باید مدتی را در خانه برادرش ناصر و همسرش بگذارند. اما رفتارهای عجیب و کودکانه خسرو آرامش خانه ناصر را از بین می برد.