ناموجود

تعزیه به روایتی دیگرTazieh In Another Narration

افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  تعزیه به روایتی دیگر

کارگردان: پرویز جاهد

محصولایران
شبیه خوان ها در یکی از روستاهای شمال کشور در حال اجرای تعزیه هستند و مردم زیادی مشغول عزاداری. در این بین کارشناسانی مثل بهرام بیضایی، لاله تقیان، پیتر چلکووسک و دکتر جابر عناصری در مورد تعزیه و تاریخچه ی آن و اینکه آیا تعزیه یک نمایش است یا خیر صحبت می کنند.
فیلم‌های پیشنهادی