خرگوش های بازیگوش : خرگوش اشتاین

Rabbids Invasion Rabbidstein

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  خرگوش های بازیگوش : خرگوش اشتاین

کارگردان: Franz Kirchner

محصولفرانسه
انیمیشن کوتاه «خرگوش های بازیگوش : خرگوش اشتاین» درباره هیولا شدن یکی از خرگوش های بازیگوش است.

عوامل سازنده انیمیشن خرگوش های بازیگوش : خرگوش اشتاین

Frederic Thonet
Philippe Riche
La Belle Equipe
Julien Hell