پوستر فیلم  خرگوش های بازیگوش : خرگوش اشتاین

خرگوش های بازیگوش : خرگوش اشتاین

Rabbids Invasion Rabbidstein

انیمیشنفرانسه ای
.7دقیقه
انیمیشن کوتاه «خرگوش های بازیگوش : خرگوش اشتاین» درباره هیولا شدن یکی از خرگوش های بازیگوش است.

عوامل سازنده انیمیشن خرگوش های بازیگوش : خرگوش اشتاین

Franz Kirchner
Frederic Thonet
Philippe Riche
La Belle Equipe
Julien Hell

درباره انیمیشن خرگوش های بازیگوش : خرگوش اشتاین

انیمیشن کوتاه «خرگوش های بازیگوش : خرگوش اشتاین» درباره هیولا شدن یکی از خرگوش های بازیگوش است.