پوستر فیلم  ابوذرها نمی میرند

ابوذرها نمی میرند

Abozarha Nemimirand

مستندایرانی
.53دقیقه
مستند «ابوذرها نمی میرند» روایت زندگی شهید «سید محمدعلی رحیمی» فعال فرهنگی در هندوستان و پاکستان است که به دست عناصر وهابی در پاکستان به شهادت رسید و ...

تصاویر و جزییات مستند ابوذرها نمی میرند

 مستند ابوذرها نمی میرند
 مستند ابوذرها نمی میرند
 مستند ابوذرها نمی میرند
 مستند ابوذرها نمی میرند
 مستند ابوذرها نمی میرند

عوامل سازنده مستند ابوذرها نمی میرند

ناصر نادری
ناصر نادری
ناصر نادری

درباره مستند ابوذرها نمی میرند

مستند «ابوذرها نمی میرند» روایت زندگی شهید «سید محمدعلی رحیمی» فعال فرهنگی در هندوستان و پاکستان است که به دست عناصر وهابی در پاکستان به شهادت رسید و قصد اتحاد مسلمانان را داشت.