مارنیMarnie

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  مارنی

کارگردان: Alfred Hitchcock

محصولآمریکا
فیلم «مارنی» داستان زنی به اسم «مارنی» است که مشکلات روانپریشی دارد ولی در عین حال بسیار جذاب است. او از محل کار خود دزدی می کند و کارش را از دست می دهد. ولی یک مرد با وجود این که می داند «مارنی» از محل کارش دزدی کرده او را استخدام می کند زیرا شیفته او شده است.
Alfred Hitchcock
Jay Presson Allen
Bernard Herrmann
George Tomasini