پوستر فیلم  دزدان دریایی جزیره گنج

دزدان دریایی جزیره گنج

Pirates of Treasure Island

.1ساعت و5دقیقه
فیلم «دزدان دریایی جزیره گنج» درباره دزدان دریایی است که به کمک پسری به اسم «جیم هاوکینز» و ناخدا «لانگ جان سیلور» برای به دست آوردن گنجی مدفون به جزی...

فیلم‌های پیشنهادی

بازیگران فیلم دزدان دریایی جزیره گنج

عوامل سازنده فیلم دزدان دریایی جزیره گنج

Leigh Scott
Mel Lewis

درباره فیلم دزدان دریایی جزیره گنج

فیلم «دزدان دریایی جزیره گنج» درباره دزدان دریایی است که به کمک پسری به اسم «جیم هاوکینز» و ناخدا «لانگ جان سیلور» برای به دست آوردن گنجی مدفون به جزیره نفرین شده می روند. در این سفر خطرهای زیادی این کاروان دریایی را تهدید می کند.