بتمن آغاز می کند

Batman Begins

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  بتمن آغاز می کند

کارگردان: Christopher Nolan

136
فارسی
8.2
فیلم «بتمن آغاز می کند» درباره «بروس وین» است که در تمام عمرش، شهر خود «گاتهام» را غرق در جرم و جنایت دیده ‌است. او تصمیم می‌ گیرد این بار شهر خود را از این فساد و تباهی نجات دهد.

عوامل سازنده فیلم بتمن آغاز می کند

Larry FrancoCharles Roven
Lee Smith

فیلم‌های پیشنهادی