پوستر فیلم  بتمن آغاز می کند

بتمن آغاز می کند

.2ساعت و16دقیقه
فیلم «بتمن آغاز می کند» درباره «بروس وین» است که در تمام عمرش، شهر خود «گاتهام» را غرق در جرم و جنایت دیده ‌است. او تصمیم می‌ گیرد این بار شهر خود را از این فساد و تباهی نجات دهد.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم بتمن آغاز می کند

Christopher Nolan
Larry FrancoCharles Roven
Lee Smith

خلاصه محتوا

فیلم «بتمن آغاز می کند» درباره «بروس وین» است که در تمام عمرش، شهر خود «گاتهام» را غرق در جرم و جنایت دیده ‌است. او تصمیم می‌ گیرد این بار شهر خود را از این فساد و تباهی نجات دهد.