پوستر فیلم  بتمن آغاز می کند

بتمن آغاز می کند

Batman Begins

.2ساعت و16دقیقه
فیلم «بتمن آغاز می کند» درباره «بروس وین» است که در تمام عمرش، شهر خود «گاتهام» را غرق در جرم و جنایت دیده ‌است. او تصمیم می‌ گیرد این بار شهر خود را ...

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات فیلم بتمن آغاز می کند

 فیلم بتمن آغاز می کند
 فیلم بتمن آغاز می کند
 فیلم بتمن آغاز می کند
 فیلم بتمن آغاز می کند
 فیلم بتمن آغاز می کند

عوامل سازنده فیلم بتمن آغاز می کند

Christopher Nolan
Larry FrancoCharles Roven
Lee Smith

درباره فیلم بتمن آغاز می کند

فیلم «بتمن آغاز می کند» درباره «بروس وین» است که در تمام عمرش، شهر خود «گاتهام» را غرق در جرم و جنایت دیده ‌است. او تصمیم می‌ گیرد این بار شهر خود را از این فساد و تباهی نجات دهد.